Fondation d'utilité publique, ancrée en Belgique et rayonnant internationalement, la Chapelle Musicale fonctionne grâce à plus de 80% de fonds privés et notamment grâce à des legs.

L'avenir de la jeunesse vous tient à coeur ?

La musique occupe une place importante dans votre vie ?

Il vous semble essentiel de préserver un patrimoine architectural classé ?  

 

Ajoutez une bonne cause dans votre testament et par votre legs, faites un choix aujourd'hui pour demain ! 

Laissez aux générations futures une trace des valeurs qui vous tiennent à cœur en soutenant les projets de la Chapelle Musicale et en permettant à vos héritiers d'être exonérés des droits de succession (via un legs en duo par exemple). Les possibilités concrètes de nous soutenir sont nombreuses :

 • création d'une bourse nominative pour la formation d'un jeune musicien
 • création d'une chaire nominative dans l'une de nos six disciplines (piano, violon, alto, violoncelle, musique de chambre, chant)
 • achat d'un ou plusieurs instrument(s) afin de constituer un fonds d'instruments de qualité à la disposition de nos artistes en résidence
 • financement d'enregistrements, qui constituent un tremplin et une carte de visite pour nos artistes en début de carrière
 • participation à la création d'un fonds de capitalisation
 • conservation et développement de nos infrastructures

Ecrivez, avec nous, une nouvelle page de l'histoire de la Chapelle Musicale !


 

De Muziekkapel Koningin Elisabeth, stichting van openbaar nut, met Belgische verankering maar internationale uitstraling, werkt door de steun van meer dan 80 % privéfondsen, waaronder legaten.

Ligt de toekomst van jonge artiesten u aan het hart ?

Maakt muziek deel uit van uw leven?

Vindt u het essentieel om beschermd bouwkundig erfgoed te beveiligen?

 

Laat vandaag een spoor na voor morgen via uw legaat!

Laat aan de toekomstige generaties een spoor na van de waarden die voor u belangrijk zijn en steun de projecten van de Muziekkapel ; tegelijkertijd laat U aan uw erfgenamen successierechten besparen, bijvoorbeeld door een duolegaat !

 Verscheidene mogelijkheden zijn hiertoe mogelijk:

 • de oprichting van een nominatieve beurs voor de vorming van een jonge musicus
 • de oprichting van een nominatieve leerstoel ten voordele van een van onze zes disciplines (piano, zang, viool, altviool, cello, kamermuziek)
 • de aankoop van kwaliteitsvolle instrumenten voor ons instrumentenfonds teneinde deze laatsten ter beschikking te stellen van onze artiesten in residentie
 • de financiering van opnames:  een springplank en een visitekaartje voor onze jonge artiesten in het begin van hun loopbaan
 • de deelname aan de oprichting van een kapitalisatiefonds
 • de beveiliging van ons beschermd gebouw en de ontwikkeling van onze infrastructuren
 •  …

Neem deel, samen met ons, aan de geschiedenis van de Muziekkapel!


 


 

Pour toute information ou pour nous rencontrer / voor verdere informatie of om een afspraak te maken...

Contact


Contact legs - legaat

Laurence Godraind, Funding Director, lgodfraind@musicchapel.org, 02/352.01.13 ou 0474/99.28.63

Elisabeth Bruyns, Private funding Coordinator, ebruyns@musicchapel.org, 02/352.01.16 ou 0478/26.68.12

 

Si vous le souhaitez, nous pourrons définir avec vous la façon dont vous désirez nous aider et vous parler de notre activité et de nos projets lors d'un rendez-vous à la Chapelle Musicale ou dans le lieu de votre choix.

Indien u het wenst, kunnen we samen bepalen hoe u ons wilt helpen. Zou u meer willen weten over onze activiteit en projecten, aarzel niet om het te laten weten: wij ontvangen u graag in de Muziekkapel of indien u het liever hebt komen we bij u op bezoek.

 


 

La Chapelle Musicale Reine Elisabeth est membre de :

De Muziekkapel Koningin Elisabeth is lid van : 

Envie de recevoir gratuitement le guide "Bien régler bien léguer" édité par Testament.be ?

Faites-le nous savoir !

 

Wilt u graag de gids "Goed geregeld goed gegeven" gratis ontvangen ?

Laat het gerust weten! 

 


 

THANKS TO THE SPONSORS OF THE QUEEN ELISABETH MUSIC CHAPEL !